Product was successfully added to your shopping cart.
0izdelkov

Vaša košarica je prazna

TELWIN Polnilec Nevada 15

TELWIN Polnilec Nevada 15

76,00 €

(Na zalogi)

TELWIN Polnilec Nevada 15

Hiter pregled

Akumulatorski polnilec za polnjenje 12V / 24V akumulatorjev.


Zaloga: Na zalogi

76,00 €

Opis izdelka

Akumulatorski polnilec za polnjenje 12V / 24V akumulatorjev.

Primeren za polnjenje 12V / 24V baterij tipa WET, PbCa.

Zaščita pred preobremenitvami, kratkimi stiki in zamenjavo polaritete.

Lastnosti:

  • vizualizacija nivoja toka z ampermetrom;

K polnilcu sta priložena kabel s kleščami in kabel z ušesi.

Tehnični podatki:

  • min. ocenjena referenčna kapaciteta: 60 / 30 Ah
  • max. ocenjena referenčna kapaciteta: 115 / 40 Ah
  • napetost posamične faze: 230 V
  • frekvenca omrežja: 50 / 60 Hz
  • polnjenje absorbirane moči: 110 W
  • polnilna napetost: 12 / 24 V
  • efektivni polnilni tok: 9 / 4,5 A
  • ocenjen polnilni tok (EN60335-2-29): 6 / 3 A


Dodatne informacije

Koda proizvajalca 807026
Masa [kg] 2.6000
Interna koda AU00089
EAN 8004897312637
Vsebina 95x190x180mm
Postopek uporabe

OPOZORILO: PREDEN ZAČNETE UPORABLJATI POLNILNIK AKUMULATORJEV, POZORNO PREBERITE PRIROČNIK ZA UPORABO!

1. SPLOŠNA VARNOST ZA UPORABO TEGA POLNILNIKA AKUMULATORJEV - Med polnjenjem akumulatorjev se sproščajo eksplozivni plini, zato pazite, da ne bo prišlo do plamena ali isker. NE KADITE.- Akumulatorje, ki se polnijo, postavite na prezračeno mesto.- Neizkušeno osebje je treba pred uporabo naprave primerno poučiti. - Napravo smejo otroci, ki starejši od 8 let, osebe z zmanjšanimi fizičnimi, čutnimi ali umskimi zmožnostmi, ali osebe, ki z njo nimajo izkušenj ali je ne poznajo, uporabljati le pod nadzorom odraslih oseb, ki so dobile navodila o varni rabi naprave, ter so razumele, kakšno nevarnost lahko povzroča naprava. - Otroci se z napravo ne smejo igrati. - Čiščenja in vzdrževanja, ki ju mora izvajati uporabnik, ne smejo izvajati otroci brez nadzora.- Napajalni kabel iztaknite iz omrežja, preden priključite ali snamete kable za polnjenje na akumulator ali z njega.- Ne odklopite ali priklopite klešč na akumulator, ko ta deluje.- V nobenem primeru ne uporabljajte polnilnika za akumulatorje v notranjosti vozila ali pod pokrovom motorja.- Napajalni kabel nadomestite le z originalnim kablom. - Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec ali njegov tehnični servisni center ali podobno usposobljena oseba, tako da ne bi prišlo do kakršnih koli tveganj. - Ne uporabljajte polnilnika akumulatorjev za polnjenje baterij, ki se ne smejo polniti. - Preverite, da napajalna napetost, ki je na razpolago, ustreza tisti, ki je navedena na ploščici s podatki polnilnika akumulatorjev. - Da ne bi poškodovali elektronike vozil, - 36 -preberite, shranite in skrbno upoštevajte opozorila proizvajalcev vozil, ko uporabljate polnilnik akumulatorjev za polnjenje ali za zagon; enako velja za navedbe proizvajalca akumulatorjev.- Ta polnilnik za akumulatorje zajema dele, kot so stikala ali releji, ki lahko povzročijo električni lok ali iskro; če ga torej uporabljate v garaži ali podobnem okolju, postavite polnilnik akumulatorjev v poseben prostor ali v primerno ohišje. - Posege za popravila in vzdrževanje v notranjosti polnilnika akumulatorjev sme izvajati le izkušeno osebje. -

POZOR: VEDNO IZKLJUČITE NAPAJALNI KABEL IZ OMREŽJA, PREDEN ZAČNETE IZVAJATI POSEGE ENOSTAVNEGA VZDRŽEVANJA AKUMULATORJEV, NEVARNOST!

2. UVOD IN SPLOŠNI OPIS - Ta polnilnik za akumulatorje omogoča polnjenje svinčevih akumulatorjev s prostim elektrolitom, ki se uporabljajo v motornih vozilih (bencin in dizel), motorjih, plovilih itd. in je namenjen za polnjenje hermetično zaprtih akumulatorjev.- Akumulatorji za polnjenje z naslednjimi razpoložljivimi napetostmi: 6V / 3 celic 12V / 6 celic.- Ta model je polnilnik akumulatorjev z enofaznim napajanjem 230 V 50/60 Hz s stalnim, elektronsko krmiljenim tokom in napetostjo.Tok in napetost za polnjenje, ki ju dovaja naprava, sledita krivulji polnjenja IU.- Serijsko priložena oprema:- Naprava omogoča na izhodu povezovanje različnih kablov za polnjenje akumulatorjev:- kabli, opremljeni z ušesci (slika B-1);- kabli, opremljeni s kleščami (slika B-2).

3. OPIS POLNILNIKA ZA AKUMULATOR - Kontrolna naprava, nastavljanje in signalizacija.- Izbira toka za polnjenje/napetosti za polnjenje:S tipko na sliki A-1 je mogoče nastaviti polnjenje na 1A - 6V, 1A ()12V, 4A ()12V: svetleče diode s slike A-2 zasvetijo v skladu z izbranim tokom polnjenja. Če pritisnete tipko na sliki A-1 za 3 sekunde je mogoče aktivirati funkcije »AGM« in »RECOVERY« (slika A-4):- Funkcija »AGM« za polnjenje akumulatorja tipa »AGM«: zapečateni svinčevi akumulatorji z elektrolitom na vpojnem materialu; ali za polnjenje generičnih akumulatorjev pri nizkih temperaturah pod 0°C »COLD«.- Dodatna funkcija »RECOVERY« na začetek polnjenja za obnavljanje sulfatiranih akumulatorjev.- Signalizacije:- Rumena svetleča dioda () (Slika A-5): obrnjena polariteta. Nevarnost!!! Zamenjajte priključene klešče za polnjenje!- Oranžna svetleča dioda »25%« (Slika A-3): polnjenje poteka. - Oranžna svetleča dioda »50%« (Slika A-3): polnjenje poteka. - Zelena svetleča dioda »75%« (Slika A-3): polnjenje poteka.- Zelena svetleča dioda »100%« (Slika A-3): konec polnjenja.

4. NAMESTITEV / UMESTITEV POLNILNIKA AKUMULATORJEV- Med delovanjem naj bo polnilnik akumulatorjev postavljen stabilno.- Izogibajte se dviganju polnilnika akumulatorjev za napajalni kabel ali kabel za polnjenje.PRIKLJUČITEV V OMREŽJE- Polnilnik akumulatorjev se lahko priključi izključno v napajalni sistem, ki ima ozemljeno ničlo.Preverite, da je omrežna napetost enaka delovni napetosti.- Napajalna linija mora biti opremljena z zaščitnimi sistemi, kot so varovalke ali samodejna stikala, ki morajo biti dovolj močni, prestrežejo maksimalno absorpcijo naprave.- Priključitev v omrežje je treba izvesti z ustreznim kablom.- Morebitni podaljški napajalnega kabla morajo imeti ustrezen prerez in ne smejo biti tanjši od napravi priloženega kabla.

5. DELOVANJE / PRIPRAVA NA POLNJENJE OPOZORILO: Pred polnjenjem preverite, da zmogljivost akumulatorja (Ah), ki ga želite napolniti, ni manjša od tiste, ki je navedena na identifikacijski ploščici (C min). Korake navodil skrbno izvedite v navedenem vrstnem redu.- Če so nameščeni, odstranite pokrovčke na akumulatorju, tako da lahko normalno uhajajo plini, ki nastajajo med polnjenjem v akumulatorju.- Preverite, da elektrolit pokriva plošče v akumulatorju; če gledajo ven iz elektrolita, dolijte destilirano vodo, dokler ne sega gladina za 5-10 mm nad plošče.POZOR! PRI TEM PAZITE, SAJ JE ELEKTROLIT IZJEMNO KOROZIVNA KISLINA.- Preverite, da je polnilnik akumulatorjev izključen iz omrežja.- Preverite polariteto priključkov na akumulatorju: pozitiven (simbol +) in negativen (simbol -).POZOR: če simboli niso več razločni, si zapomnite, da je pozitivni priključek tisti, ki ni povezan z ohišjem avtomobila.- Priključite klešče za polnjenje rdeče barve na pozitivni priključek akumulatorja (simbol +).- Priključite klešče za polnjenje črne barve na ohišje vozila, stran od akumulatorja in od vodov za dovajanje goriva.POZOR: če akumulator ni v vozilu, klešče črne barve povežite neposredno na negativni priključek akumulatorja (simbol -).POLNJENJE- Polnilnik za akumulatorje napajajte tako, da vključite napajalni kabel v omrežno vtičnico.- Izberite tok/napetost polnjenja s tipko na sliki A-1. V tej fazi polnilnik akumulatorjev deluje tako, da vzdržuje konstantni tok/napetost polnjenja.KONEC POLNJENJA- Na polnilniku akumulatorjev zasveti zelena svetleča dioda “100%” (slika A-3) kot znak, da je polnjenje končano. - 37 -- Prekinite napajanje polnilnika akumulatorjev, tako da odklopite napajalni kabel iz zidne vtičnice.- Odklopite črne klešče za polnjenje z ohišja avtomobila ali z negativnega priključka akumulatorja, (simbol -).- Odklopite rdeče klešče za polnjenje s pozitivnega priključka na akumulatorju (simbol +).- Polnilnik akumulatorjev shranite na suho mesto.- Celice akumulatorja zaprite z ustreznimi pokrovčki (če so priloženi).VZDRŽEVANJE (aktivno samo v načinu TRONIC ali PULSE TRONIC)- Polnilnik akumulatorjev pustite pod napajanjem električnega omrežja.- Ne prekinjajte polnjenja.- Klešče za polnjenje pustite povezane na akumulator, tudi ko je polnjenje končano.Polnilnik akumulatorjev bo samodejno prekinil in spet zagnal polnjenje ter tako vzdrževal napetost akumulatorja znotraj vnaprej določenega razpona napetosti za izbrani izdelek.

6. ZAŠČITE POLNILNIKA AKUMULATORJEV - Samozaščita se na polnilniku akumulatorjev sproži, če pride do:- Preobremenitve (prevelikega oddajanja toka proti akumulatorju).- Kratkega stika (klešče za polnjenje v stiku).- Obrnjene polaritete na priključkih akumulatorja.- Naprava je zaščitena pred preobremenitvami, kratkimi stiki in obrnjeno polariteto z notranjimi elektronskimi zaščitami.

7. UPORABNI NASVETI- Očistite pozitivni in negativni pol morebitnih rjastih oblog, tako da zagotovite dober oprijem klešč.- Če je akumulator, na katerem nameravate uporabiti polnilnik, stalno nameščen na vozilu, preberite tudi priročnik z navodili ali za vzdrževanje vozila, poglavje ”ELEKTRIČNA NAPELJAVA” ali ”VZDRŽEVANJE”. Bolje je, če pred polnjenjem izklopite pozitivni kabel, ki je del električne napeljave vozila.

OPOZORILO: PREDEN ZAČNETE UPORABLJATI POLNILNIK AKUMULATORJEV, POZORNO PREBERITE PRIROČNIK ZA UPORABO!

1. SPLOŠNA VARNOST ZA UPORABO TEGA POLNILNIKA AKUMULATORJEV - Med polnjenjem akumulatorjev se sproščajo eksplozivni plini, zato pazite, da ne bo prišlo do plamena ali isker. NE KADITE.- Akumulatorje, ki se polnijo, postavite na prezračeno mesto.- Neizkušeno osebje je treba pred uporabo naprave primerno poučiti. - Napravo smejo otroci, ki starejši od 8 let, osebe z zmanjšanimi fizičnimi, čutnimi ali umskimi zmožnostmi, ali osebe, ki z njo nimajo izkušenj ali je ne poznajo, uporabljati le pod nadzorom odraslih oseb, ki so dobile navodila o varni rabi naprave, ter so razumele, kakšno nevarnost lahko povzroča naprava. - Otroci se z napravo ne smejo igrati. - Čiščenja in vzdrževanja, ki ju mora izvajati uporabnik, ne smejo izvajati otroci brez nadzora.- Napajalni kabel iztaknite iz omrežja, preden priključite ali snamete kable za polnjenje na akumulator ali z njega.- Ne odklopite ali priklopite klešč na akumulator, ko ta deluje.- V nobenem primeru ne uporabljajte polnilnika za akumulatorje v notranjosti vozila ali pod pokrovom motorja.- Napajalni kabel nadomestite le z originalnim kablom. - Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec ali njegov tehnični servisni center ali podobno usposobljena oseba, tako da ne bi prišlo do kakršnih koli tveganj. - Ne uporabljajte polnilnika akumulatorjev za polnjenje baterij, ki se ne smejo polniti. - Preverite, da napajalna napetost, ki je na razpolago, ustreza tisti, ki je navedena na ploščici s podatki polnilnika akumulatorjev. - Da ne bi poškodovali elektronike vozil, - 36 -preberite, shranite in skrbno upoštevajte opozorila proizvajalcev vozil, ko uporabljate polnilnik akumulatorjev za polnjenje ali za zagon; enako velja za navedbe proizvajalca akumulatorjev.- Ta polnilnik za akumulatorje zajema dele, kot so stikala ali releji, ki lahko povzročijo električni lok ali iskro; če ga torej uporabljate v garaži ali podobnem okolju, postavite polnilnik akumulatorjev v poseben prostor ali v primerno ohišje. - Posege za popravila in vzdrževanje v notranjosti polnilnika akumulatorjev sme izvajati le izkušeno osebje. -

POZOR: VEDNO IZKLJUČITE NAPAJALNI KABEL IZ OMREŽJA, PREDEN ZAČNETE IZVAJATI POSEGE ENOSTAVNEGA VZDRŽEVANJA AKUMULATORJEV, NEVARNOST!

2. UVOD IN SPLOŠNI OPIS - Ta polnilnik za akumulatorje omogoča polnjenje svinčevih akumulatorjev s prostim elektrolitom, ki se uporabljajo v motornih vozilih (bencin in dizel), motorjih, plovilih itd. in je namenjen za polnjenje hermetično zaprtih akumulatorjev.- Akumulatorji za polnjenje z naslednjimi razpoložljivimi napetostmi: 6V / 3 celic 12V / 6 celic.- Ta model je polnilnik akumulatorjev z enofaznim napajanjem 230 V 50/60 Hz s stalnim, elektronsko krmiljenim tokom in napetostjo.Tok in napetost za polnjenje, ki ju dovaja naprava, sledita krivulji polnjenja IU.- Serijsko priložena oprema:- Naprava omogoča na izhodu povezovanje različnih kablov za polnjenje akumulatorjev:- kabli, opremljeni z ušesci (slika B-1);- kabli, opremljeni s kleščami (slika B-2).

3. OPIS POLNILNIKA ZA AKUMULATOR - Kontrolna naprava, nastavljanje in signalizacija.- Izbira toka za polnjenje/napetosti za polnjenje:S tipko na sliki A-1 je mogoče nastaviti polnjenje na 1A - 6V, 1A ()12V, 4A ()12V: svetleče diode s slike A-2 zasvetijo v skladu z izbranim tokom polnjenja. Če pritisnete tipko na sliki A-1 za 3 sekunde je mogoče aktivirati funkcije »AGM« in »RECOVERY« (slika A-4):- Funkcija »AGM« za polnjenje akumulatorja tipa »AGM«: zapečateni svinčevi akumulatorji z elektrolitom na vpojnem materialu; ali za polnjenje generičnih akumulatorjev pri nizkih temperaturah pod 0°C »COLD«.- Dodatna funkcija »RECOVERY« na začetek polnjenja za obnavljanje sulfatiranih akumulatorjev.- Signalizacije:- Rumena svetleča dioda () (Slika A-5): obrnjena polariteta. Nevarnost!!! Zamenjajte priključene klešče za polnjenje!- Oranžna svetleča dioda »25%« (Slika A-3): polnjenje poteka. - Oranžna svetleča dioda »50%« (Slika A-3): polnjenje poteka. - Zelena svetleča dioda »75%« (Slika A-3): polnjenje poteka.- Zelena svetleča dioda »100%« (Slika A-3): konec polnjenja.

4. NAMESTITEV / UMESTITEV POLNILNIKA AKUMULATORJEV- Med delovanjem naj bo polnilnik akumulatorjev postavljen stabilno.- Izogibajte se dviganju polnilnika akumulatorjev za napajalni kabel ali kabel za polnjenje.PRIKLJUČITEV V OMREŽJE- Polnilnik akumulatorjev se lahko priključi izključno v napajalni sistem, ki ima ozemljeno ničlo.Preverite, da je omrežna napetost enaka delovni napetosti.- Napajalna linija mora biti opremljena z zaščitnimi sistemi, kot so varovalke ali samodejna stikala, ki morajo biti dovolj močni, prestrežejo maksimalno absorpcijo naprave.- Priključitev v omrežje je treba izvesti z ustreznim kablom.- Morebitni podaljški napajalnega kabla morajo imeti ustrezen prerez in ne smejo biti tanjši od napravi priloženega kabla.

5. DELOVANJE / PRIPRAVA NA POLNJENJE OPOZORILO: Pred polnjenjem preverite, da zmogljivost akumulatorja (Ah), ki ga želite napolniti, ni manjša od tiste, ki je navedena na identifikacijski ploščici (C min). Korake navodil skrbno izvedite v navedenem vrstnem redu.- Če so nameščeni, odstranite pokrovčke na akumulatorju, tako da lahko normalno uhajajo plini, ki nastajajo med polnjenjem v akumulatorju.- Preverite, da elektrolit pokriva plošče v akumulatorju; če gledajo ven iz elektrolita, dolijte destilirano vodo, dokler ne sega gladina za 5-10 mm nad plošče.POZOR! PRI TEM PAZITE, SAJ JE ELEKTROLIT IZJEMNO KOROZIVNA KISLINA.- Preverite, da je polnilnik akumulatorjev izključen iz omrežja.- Preverite polariteto priključkov na akumulatorju: pozitiven (simbol +) in negativen (simbol -).POZOR: če simboli niso več razločni, si zapomnite, da je pozitivni priključek tisti, ki ni povezan z ohišjem avtomobila.- Priključite klešče za polnjenje rdeče barve na pozitivni priključek akumulatorja (simbol +).- Priključite klešče za polnjenje črne barve na ohišje vozila, stran od akumulatorja in od vodov za dovajanje goriva.POZOR: če akumulator ni v vozilu, klešče črne barve povežite neposredno na negativni priključek akumulatorja (simbol -).POLNJENJE- Polnilnik za akumulatorje napajajte tako, da vključite napajalni kabel v omrežno vtičnico.- Izberite tok/napetost polnjenja s tipko na sliki A-1. V tej fazi polnilnik akumulatorjev deluje tako, da vzdržuje konstantni tok/napetost polnjenja.KONEC POLNJENJA- Na polnilniku akumulatorjev zasveti zelena svetleča dioda “100%” (slika A-3) kot znak, da je polnjenje končano. - 37 -- Prekinite napajanje polnilnika akumulatorjev, tako da odklopite napajalni kabel iz zidne vtičnice.- Odklopite črne klešče za polnjenje z ohišja avtomobila ali z negativnega priključka akumulatorja, (simbol -).- Odklopite rdeče klešče za polnjenje s pozitivnega priključka na akumulatorju (simbol +).- Polnilnik akumulatorjev shranite na suho mesto.- Celice akumulatorja zaprite z ustreznimi pokrovčki (če so priloženi).VZDRŽEVANJE (aktivno samo v načinu TRONIC ali PULSE TRONIC)- Polnilnik akumulatorjev pustite pod napajanjem električnega omrežja.- Ne prekinjajte polnjenja.- Klešče za polnjenje pustite povezane na akumulator, tudi ko je polnjenje končano.Polnilnik akumulatorjev bo samodejno prekinil in spet zagnal polnjenje ter tako vzdrževal napetost akumulatorja znotraj vnaprej določenega razpona napetosti za izbrani izdelek.

6. ZAŠČITE POLNILNIKA AKUMULATORJEV - Samozaščita se na polnilniku akumulatorjev sproži, če pride do:- Preobremenitve (prevelikega oddajanja toka proti akumulatorju).- Kratkega stika (klešče za polnjenje v stiku).- Obrnjene polaritete na priključkih akumulatorja.- Naprava je zaščitena pred preobremenitvami, kratkimi stiki in obrnjeno polariteto z notranjimi elektronskimi zaščitami.

7. UPORABNI NASVETI- Očistite pozitivni in negativni pol morebitnih rjastih oblog, tako da zagotovite dober oprijem klešč.- Če je akumulator, na katerem nameravate uporabiti polnilnik, stalno nameščen na vozilu, preberite tudi priročnik z navodili ali za vzdrževanje vozila, poglavje ”ELEKTRIČNA NAPELJAVA” ali ”VZDRŽEVANJE”. Bolje je, če pred polnjenjem izklopite pozitivni kabel, ki je del električne napeljave vozila.